Laureaci Konkursu za rok 2018 | 9. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

Laureaci Konkursu za rok 2018

Laureaci Konkursu Industry Awards

Person of the Year – Marek Piechocki, Współzałożyciel i Prezes, LPP

Za innowacyjne podejście do rozwoju firmy oraz konsekwentne budowanie globalnej rozpoznawalności marek LPP i promowanie polskiej kreatywności na świecie.

Production Company of the Year – Canpol Sp. z o.o.

Największy polski producent akcesoriów dla niemowląt posiadający bardzo nowoczesny park technologiczny na Mazowszu. Produkuje 2 marki: Canpol babies oraz Lovi. Z sukcesem rozwija firmę na rynkach zagranicznych.

Employer of the Year – 3M Wrocław

Za wieloletni, pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny regionu oraz rynku pracy, poprzez aktywne wdrażanie i promowanie najlepszych standardów w zakresie etyki, kultury różnorodności i włączenia.

Solution Provider of the Year – Silvermedia S.A.

Firma Silvermedia S.A stworzyła narzędzie oparte o chmurę obliczeniową, które pozwala zapobiegać stratom wynikającym z niewłaściwej odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Silvermedia Cloud Demand Forecasting pozwala na prognozowanie popytu przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, co wpływa znacząco na zwiększenie trafności długoterminowych prognoz popytu. Dzięki temu zyskujemy poprawę dostępności produktów do sprzedaży, optymalizację struktury magazynowej oraz redukcje kosztów.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz: FNP

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej