Round Tables - formuła okrągłych stołów | 9. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

Round Tables – formuła okrągłych stołów

W odróżnieniu od klasycznej organizacji, formuła Round Tables umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń.  Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz stołu będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy sektora produkcyjnego. To idea, która wprowadza pewien dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami.

W trakcie sesji Round Tables:

  • wybierzesz najbardziej interesujące Cię tematy;
  • przedstawisz swój punkt widzenia i przedyskutujesz go z innymi uczestnikami;
  • wymienisz się doświadczeniami i poglądami;
  • porozmawiasz o problemach, które zdarzają się w firmie oraz o możliwościach ich rozwiązania;
  • nawiążesz kontakty.

Blok podzielony jest na 30-minutowe rundy. Uczestnicy wybierają w każdej rundzie jeden ze stołów tematycznych. Po upływie czasu następuje wymiana uczestników.

OPINIE O FORMULE:

„Samo spotkanie z ludźmi, którzy nie tylko realizują usług, ale również z ludźmi, którzy są ich odbiorcami — pozwoliło mi to zrozumieć drugą stronę medalu oraz wymienić kontakty z potencjalnymi klientami.”
Wojciech Legierski, R&D Team Leader, Evatronix

„Formuła Round Tables stanowi szczególnie interesujące rozwiązanie ze względu na to, że budowanie pozycji branży technologii addytywnych, tzw. druk 3d w polskim przemyśle wymaga wciąż wszechstronnych i bardzo aktywnych działań informacyjno-edukacyjnych, dlatego zachwalam, polecam i myślę, że jest do dobry kierunek.”

Piotr Banacki, Sales Director, Materialise

Sprawdź wywiady z prelegentami:

UWAGA! Do dyskusji w formule Round Tables obowiązują zapisy.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz: FNP

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej