W odróżnieniu od klasycznej organizacji, formuła Roundtables umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń.  Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz stołu będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy sektora produkcyjnego. To idea, która wprowadza pewien dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami.

W trakcie sesji roundtables:

  • wybierzesz najbardziej interesujące Cię tematy;
  • przedstawisz swój punkt widzenia i przedyskutujesz go z innymi uczestnikami;
  • wymienisz się doświadczeniami i poglądami;
  • porozmawiasz o problemach, które zdarzają się w firmie oraz o możliwościach ich rozwiązania;
  • nawiążesz kontakty.

Blok podzielony jest na 45-minutowe rundy. Uczestnicy wybierają w każdej rundzie jeden ze stołów tematycznych. Po upływie czasu następuje wymiana uczestników.

OPINIE O FORMULE:

„Samo spotkanie z ludźmi, którzy nie tylko realizują usług, ale również z ludźmi, którzy są ich odbiorcami — pozwoliło mi to zrozumieć drugą stronę medalu oraz wymienić kontakty z potencjalnymi klientami.”
Wojciech Legierski, R&D Team Leader, Evatronix

„Formuła Round Tables stanowi szczególnie interesujące rozwiązanie ze względu na to, że budowanie pozycji branży technologii addytywnych, tzw. druk 3d w polskim przemyśle wymaga wciąż wszechstronnych i bardzo aktywnych działań informacyjno-edukacyjnych, dlatego zachwalam, polecam i myślę, że jest do dobry kierunek.”

Piotr Banacki, Sales Director, Materialise

Sprawdź wywiady z prelegentami:

Szczegóły o kolejnej edycji formuły już w krótce.

UWAGA! Do dyskusji w formule Round tables obowiązują zapisy.