Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w Forum Nowoczesnej Produkcji napisz do nas na adres: zgloszenia@mmcpolska.pl
lub wypełnij formularz: