Rejestracja

Koszt uczestnictwa jednej osoby w IV Forum Nowoczesnej Produkcji wynosi:
2 695 zł + 23% VAT do 12 października 2017 r.
3 295 zł + 23% VAT po 12 października 2017 r.