Prelegenci V Forum Nowoczesnej Produkcji

Adam Ambrozik
Corporate Affairs Manager, VELUX Polska
Krystyna Boczkowska
Prezes Zarządu, Robert Bosch
Przemysław Ciszek
Komplementariusz, C&C Kancelaria prawna Ciszek spółka komandytowa
Dorota Dębińska-Pokorska
Partner, PwC
Marek Duda
Członek Zarządu, CEZ ESCO Polska
Krzysztof Fiegler
Członek Zarządu, IPOsystem
Patryk Gęborys
Starszy Menedżer, PwC
Łukasz Grzywacz
Business Development Manager, CEZ ESCO Polska
Michał Kaczurba
Digital Innovator, Cogitago
Piotr Kańtoch
Wiceprezes Zarządu, Grupa Powen-Wafapomp SA
Krzysztof Kazoń
Business Development Manager, Inzynierowie.com
Wojciech Klimek
Członek Zarządu ds. produkcji, FAKRO
Łukasz Kroplewski
Wiceprezes Zarządu ds Rozwoju, PGNiG
Christoph Kuhn
Dyrektor ,departament ds spraw zarządania portfelem manadatów, European Investment Bank
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera
Prezes, Forum Energii
Marek Maszewski
Dyrektor Działu Nadzoru, SEKA S.A.
Mateusz Matłoka
Dyrektor, Simon Kucher& Partners
Henryk Orfinger
Prezes Zarządu, Dr Irena Eris
Przemysław Ozga
Redaktor Naczelny, Production Manager
Agnieszka Politańska
Członek Zarządu, ASTOR
Megan Richards
Director of Energy Policy of European Commission's general directorate for energy (DG Energy)
Jacek Siwiński
Prezes Zarządu, VELUX Polska
Grzegorz Skowronek
Dyrektor Handlowy, IPOsystem
Artur Staniec
Managing Director, Simon-Kurcher &Partners
Dariusz Stasik
Prezes Zarządu, W.P.I.P.
Paweł Stefański
Prezes Zarządu, BALLUFF
Janusz Steinhoff
Wicepremier i Minister Gospodarki
Witold Sugalski
Dyrektor, PwC
Sławomir Wachowski
Dyrektor Zakładu Automatyki, SECO/WARWICK
Łukasz Wojtczak
Pełnomocnik dyrektora ds. Aplikacji przemysłowych, PIAP
Rafał Woźniak
Business Development Manager, CEZ ESCO Polska
Paulina Woźniak
CEO, IT company
Piotr Zawistowski
Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
Michał Zimiński
Menedżer, Simon Kucher& Partners
Andrzej Ziółkowski
Prezes, Urząd Dozoru Technicznego
Stefan Życzkowski
Prezes Zarządu, ASTOR