Kapituła Konkursowa | 9. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech
Paweł Borys
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Francois Colombie
Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska oraz Prezes Wykonawczy w latach 2009-2018
Katarzyna Gierczak- Grupińska
Prezes, Fundacja Firmy Rodzinne
Renata Juszkiewicz
Prezes Zarządu, POHiD
Wojciech Klimek
Członek Zarządu ds. Produkcji, FAKRO
Waldemar Nowakowski
Prezes Zarządu, Polska Izba Handlu
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój
Katedra Strategii, Akademia L. Koźmińskiego; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Ogorzałek
Członek Zarządu, Inicjatywa Firm Rodzinnych
Przemysław Ozga
Redaktor Naczelny, Production Manager
Michał Pieprzny
Partner, Deloitte
Dariusz Piotrowski
VP, Dyrektor Generalny Dell Technologies Polska
Igor Zesiuk
Prezes Zarządu, Zesiuk Investment
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences S.A.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz: FNP

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej