Kapituła Konkursowa | 8. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech
Paweł Borys
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Katarzyna Gierczak- Grupińska
Prezes, Fundacja Firmy Rodzinne
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój
Katedra Strategii, Akademia L. Koźmińskiego; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Ogorzałek
Członek Zarządu, Inicjatywa Firm Rodzinnych
Przemysław Ozga
Redaktor Naczelny, Production Manager
Dariusz Piotrowski
VP, Dyrektor Generalny Dell Technologies Polska
prof. Ryszard Pregiel
Przewodniczący Rady Izby, Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Jacek Silski
Prezes Zarządu, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
prof. Waldemar Skomudek
Politechnika Opolska
prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk
Dyrektor Instytutu, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Igor Zesiuk
Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Knowledge Providers
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences S.A.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej