Informacje dla prelegentów | VII Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

Informacje dla prelegentów

INFORMACJE

Prezentacja powinna być przesłana na adres Koordynatora Projektu
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wyświetlanie prezentacji, jeżeli nie została ona przesłana wcześniej i przygotowana według poniższych wytycznych.

Parametry prezentacji:

  • plik: powerpoint (jeżeli są jakieś specjalne czcionki to należy przesłać je wraz z prezentacją)
  • format: 16:9 – takie mamy ekrany na konferencji.
  • filmy w ppt – najlepiej jeśli będą zagnieżdżone w prezentacji a do tego osobno przesłane (odpowiednio opisane) – aby mogły być wyświetlone w przypadku jakichś problemów z odtworzeniem ich bezpośrednio z ppt.
  • czytelność prezentacji: kontrastowe kolory, duża czcionka, unikamy print screen ze stron www

Zdecydowanie prosimy o nieużywanie prezentacji w pdf, bo podczas ich odtwarzania na zewnętrznym monitorze, nie mamy ani podglądu kolejnych slajdów, ani ich numeracji.

Prosimy o nieumieszczanie hiperłączy w prezentacji – w trakcie realizacji wydarzenia, nie łączymy się z serwerem Państwa firmy, ani Internetem.

Filmy:
Format plików:
– mp4 (ok 15-20 mbps wystarczy),
– mov (kodek HAP, Photojpeg)
Rozdzielczość – najlepiej 1920×1080, 1280×720

Audio:
– .mp3 lub .wav

Grafiki:
– jpeg,
– eps,
Rozdzielczości 1920×1080 (większa i tak nie będzie wyświetlana na ekranach)

Jeżeli chcą Państwo puszczać prezentacje z własnego urządzenia, trzeba poinformować o tym wcześniej organizatora, przekazując szczegóły prezentacji (np: czy jest w prezentacji dźwięk, film) i informacje o urządzeniu (np.marka laptopa, rodzaj wejścia). Należy przyjść na próbę w wyznaczonym przez organizatora terminie .

Czas trwania wystąpienia:
Prosimy trzymać się wyznaczonych ram czasowych. Do Państwa dyspozycji, przed sceną, jest timer odliczający pozostały czas do końca wydarzenia – proszę zwracać na niego uwagę. Po przekroczeniu planowanego czasu organizator zastrzega, że może wyłączyć mikrofon w celu przeprowadzenia kongresu zgodnie z agendą.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne