Agenda

Agenda VI Forum Nowoczesnej Produkcji

Dzień I – 24 października 2018 r.

9:00- 9:30 Rozpoczęcie Konferencji Wystąpienie przewodniczących Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz Forum Nowoczesnej Produkcji
9:30- 11:00 Debata Inauguracyjna pod patronatem „Rzeczpospolitej”: Polska energetyka u progu gospodarki 4.0 - na jakie źródła wytwarzania powinniśmy postawić?
 • Dotychczasowy model gospodarczy powoli się wyczerpuje, wielkie zakłady zastępują małe i drobne firmy, coraz częściej oparte na wiedzy. Jak dostosować do tego jednostki wytwórcze mając na uwadze rosnące ceny uprawnień do emisji CO2?
 • Przemysł 4.0 priorytetem w rozwoju polskiej gospodarki
 • Rozwój elektromobilności – przemysł, produkcja, infrastruktura
 • Perspektywy rozwoju OZE: wiatr na lądzie czy morzu? Fotowoltaika prosumencka, czy wielkoobszarowa? Szanse na biogazownie i elektrownie na biomasę? Czy energetyka gazowa będzie stabilizatorem OZE?
 • Jaki jest stan bieżący cyfryzacji procesów obsługi klienta oraz płatności w polskich firmach dystrybuujących energię elektryczną?
 • Mechanizm rynku mocy pozwoli na sprawny model finansowy dla nowych inwestycji - na jakie źródła powinniśmy postawić? 
11:00- 11:45 Przerwa networkingowa
11:45- 12:40 Debata: Braki kadrowe wśród specjalistów motorem napędowym transformacji Propozycje prelegentów:
 • Jacek Siwiński, Prezes Zarządu, Velux Polska
 • Joanna Makowiecka – Gaca, CEO, Karmar S.A.*
 • Zuzanna Stasienko, HR Director , Whirlpool Polska*
12:40- 13:00 Prezentacja: Kapitał ludzki jako jedno z głównych wyzwań sektora produkcji. Trendy na rynku pracy. W jaki sposób poradzić sobie z brakiem i rotacją pracowników, jak utrzymać tych kluczowych dla organizacji?
13:00- 13:20 Case study na przykładzie wybranych organizacji – temat w trakcie ustalania
 • Ewa Golik, HR Business Partner, Volkswagen Poznań*
13:20- 13:35 "W koło o produkcji" - rozpoczęcie debat przy okrągłych stołach - rejestracja uczestników**
13:35- 15:15 „W koło o produkcji” – debaty stolikowe cz. I Stół I Moderator:
 • Witold Sugalski, Dyrektor, PwC
Pozostałe tematy i moderatorzy wkrótce
13:35- 14:20 Runda I
14:20- 14:30 Przerwa- uczestnicy zmieniają miejsca przy stołach
14:30- 15:15 Runda II

Dzień II – 25 października 2018 r.

9:00-9:20 Prezentacja wprowadzająca: Transformacja z punktu widzenia menadżerów. W jakim kierunku zmierzamy? Jakie cele obrać w strategii mając w perspektywie długofalowe działania transformujące? Jak wyznaczyć osiągalne dla organizacji cele dające mierzalne efekty?
9:20-10:40 Sesja use case’ów: Jak wprowadzić zmiany? Zapoznaj się z Case Studies firm produkcyjnych, które przeprowadzają transformacje. Jakie technologie zostały w nich zastosowane? Jakie korzyści biznesowe udało się osiągnąć? Czy takie rozwiązanie udałoby się zastosować w Twojej organizacji i uzyskać podobne korzyści? 9:20 – 9:40 Case 1
 • Marcin Jadczyk, Prezes Zarządu, Sor-Drew S.A.
9:40 – 10:00 Case 2
 • Krystyna Baran, Prezes Zarządu, WIŚNIOWSKI*
10:00 – 10:20 Case 3
 • Paweł Bąk, Prezes Zarządu, Cerrad*
10:20 – 10:40 Case 4
 • Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu, Grupa Adamed*
10:40-11:00 Prezentacja: Industry 4.0 tylko dla największych? Jak ze zmianami radzą sobie mniejsze przedsiębiorstwa. Kluczowe problemy firm sektora MŚP
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
11:00-11:30 Debata: Zmierzyć się z transformacją. Wdrożenie Industry 4.0 przynosi wiele korzyści, jednak wiąże się z szeregiem wyzwań na poziomie technologicznym i organizacyjnym. Debata przedstawia najczęstsze problemy z jakimi stykają się zakłady produkcyjne a także sposoby ich eliminacji. Moderator:
 • Przemysław Ozga, Redaktor Naczelny, Production Manager
Propozycje prelegentów:
 • Dorota Dębińska – Pokorska, Partner, PwC
 • Andrzej Sołdaty, Lider projektu Platforma Przemysłu Przyszłości, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Adam Holewa, Dyrektor Zarządzający ds. Technicznych, SITECH
 • Adam Mokrysz, Prezes Zarządu, Mokate SA*
 • Wojciech Peret, COO, Wielton SA*
11:30- 12:00 Przerwa networkingowa
12:00-12:20 Use case: Współpraca firm produkcyjnych i start upów- IndustryLAB Wdrażanie nowych technologii we współpracy ze start up’ami.
 • Łukasz Klimek, Ekspert, DGA S.A.
 • Bartłomiej Janowicz, Menedżer Programowy Akceleratora Innowacji Przemysłowych INDUSTRY LAB
12:20-12:40 Use case: Automatyzacja, robotyzacja, digitalizacja- trendy i perspektywy. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi transformacji cyfrowej
12:40-13:00 Use case: Modelowanie, monitorowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych za pomocą modułu sztucznej inteligencji.
13:00-13:30 Debata: Tradycyjna fabryka vs. Fabryka 4.0 W jakie technologie inwestować by były opłacalne i przyniosły realne korzyści. Jakie szanse i jakie zagrożenia niesie za sobą inwestycja w nowe technologie. Jak tradycyjne zakłady produkcyjne przedstawiają się na tle nowoczesnych fabryk. Czy tradycyjna produkcja możemy być równie dochodowa co zakłady „napakowane” technologią ? Różnice w podejściu do drobnych usprawnień w firmie 4.0 vs w firmie tradycyjnej - waga drobnych usprawnień vs waga innowacji Propozycje prelegentów:
 • Witold Sugalski, Dyrektor, PwC
 • Wojciech Klimek, Członek Zarządu ds. Produkcji, FAKRO*
 • Marek Siergiej, Prezes Zarządu, PROMOTECH*
 • Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu, ASTOR*
13:30- 13:45 "W koło o produkcji" - rozpoczęcie debat przy okrągłych stołach - rejestracja uczestników**
13:45- 15:30 „W koło o produkcji” – debaty stolikowe cz. II
13:45- 14:30 Runda I Tematyka dyskusji i moderatorzy wkrótce
14:30-14:40 Przerwa- uczestnicy zmieniają miejsca przy stołach
14:40- 15:25 Runda II
Stół I Jak przygotować zespół na wdrażanie nowych projektów?
 • Tomasz Pachoł, Trener/ Coach, Wieloletni praktyk współpracujący z firmami produkcyjnymi, Tomasz Pachoł Szkolenia i Doradztwo
Stół II Temat w trakcie ustalania
 • Łukasz Wojtczak, Pełnomocnik dyrektora ds. aplikacji przemysłowych, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Pozostałe tematy w trakcie ustalania

*) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

**) Warunkiem uczestnictwa w formule jest dokonanie zapisu w terminie wyznaczonym przez organizatora
Aktualizacja na dzień 12.09 br.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniem?

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o projekcie Forum Nowoczesnej Produkcji. Bądź na bieżąco i śledź opinie polskich i zagranicznych ekspertów, zostań pionierem wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w swojej firmie.