Agenda | 8. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

Program 8. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

Część wspólna Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech oraz AI & Big Data Congress

Sesja inauguracyjna

9:30 – 9:55 Oficjalne otwarcie kongresów. Wystąpienie Przewodniczących Rad Programowych

 • Dariusz Piotrowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech, VP, Dyrektor Generalny, Dell Technologies Polska
 • Tomasz Motyl, Przewodniczący Rady Programowej AI & Big Data Congress*
9:55 – 10:15 Wystąpienia Gości Honorowych
10:15 – 10:30 Keynote speech
10:30 – 11:10 Nowoczesne przedsiębiorstwo – redefinicja z perspektywy ciągłych zmian Debata
 • Czy dzisiaj nowoczesne przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo oparte o technologie? Jakie są inne ważne elementy?
 • Jak uchronić przedsiębiorstwo przed wpływem nagłych zmian geopolitycznych?
 • Skutki uboczne wdrażania nowych technologii – automatyzacja zakładów w małych ośrodkach miejskich i wiejskich
 • Jak powinny zmieniać się formy i modele zarządzania?
 • Wielowymiarowy aspekt budowania zaufania do przedsiębiorstwa – B2B, B2C, rynek pracy
 • W jaki sposób komunikować zmianę wśród pracowników?
 • Zmiany w poszukiwanych kompetencjach pracowniczych z perspektywy ostatnich lat i najbliższej przyszłości
Moderator:
 • Dariusz Piotrowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech, VP, Dyrektor Generalny, Dell Technologies Polska
Prelegenci:
 • Jan Kolański, Prezes Zarządu, Colian
 • Henryk Orfinger, Wiceprezes Zarządu, Dr Irena Eris
 • Robert Rudnicki, Prezes Zarządu, Fabryka Cukierków „Pszczółka”
 • Waldemar Sławiński, Supply Chain Senior HR Manager, Grupa Żywiec
 • Andrzej Soldaty, Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
11:10 – 11:25
Speech
 • Jash Bansidhar, Vice President of Industrial IoT at Advantech Europe, Advantech Europe B.V.*
11:25 – 12:00 Innowacyjne podejście do danych w oparciu o nowe rozwiązania
Debata
Debata
 • 5G – praktyczne wykorzystanie w kontekście przyszłej transformacji organizacji
 • Jak idea przemysłu 4.0 i zarządzanie big data będą wpływały w kolejnych latach na rozwój biznesu?
 • Wykorzystanie sieci mobilnych w produkcji
 • Inteligentna automatyzacja procesów biznesowych
 • Jak zwiększyć funkcjonalność Przemysłowego IoT dzięki właściwemu użyciu Big Data?
Moderator:
 • Tomasz Haiduk, Prezes Zarządu, Instytut Industry 4.0*
Prelegenci:
 • Jash Bansidhar, Vice President of Industrial IoT at Advantech Europe, Advantech Europe B.V.
 • Janusz Czaja, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny oraz Rozwoju, Huta Stalowa Wola*
 • Łukasz Luto, Wiceprezes zarządu, Dyrektor Zarządzający, PORTA*
 • Dariusz Michalak, Wiceprezes Zarządu, CEO ds. B&R, produkcji i logistyki, Solaris*
 • Jacek Półrolniczak, Przewodniczący Rady Nadzorczej, TEPRO*
 • Jacek Szczepański, COO, Atende*
 • Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu, ASTOR
12:00 – 13:00 Let’s network! Przerwa kawowa

SESJA ROUND TABLES

13:00 - 15:00 Formuła Round Tables W odróżnieniu od klasycznej organizacji umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy. To idea, która wprowadza dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami. Blok podzielony jest na dwie 55-minutowe rundy. Uczestnicy wybierają w każdej rundzie jeden ze stołów tematycznych. Po upływie czasu następuje wymiana uczestników.

13:00 – 13:55 Pierwsza runda dyskusji
13:55 – 14:05 Zmiana uczestników przy stołach
14:05 – 15:00 Druga runda dyskusji

KLUCZOWE MEGATRENDY

9:30 – 9:50 Zastosowanie metod uczenia maszynowego w prognozowaniu cen produktów Case study
 • Marcin Okrzes, Business Unit Manager, Cloud & Enterprise Apps, Silvermedia Qlogix
9:50 – 10:05 Finanse 4.0 transformacja obszaru finansów na podstawie przykładów Atlas i Digital Teammates Case study
 • Konrad Jakubiec, CEO, Digital Teammates
 • Konrad Marchlewski, CFO, Atlas
10:05 – 10:20 Tytuł Case
10:20 – 10:35 Tytuł Case
10:35 – 10:50 Tytuł Case

STRATEGIA MARKETINGOWA FIRM - TRENDY I KIERUNKI ZMIAN

10:55 – 11:30 Debata

 • Budowanie zaufania do przedsiębiorstwa
 • Wizerunek firmy w relacji z klientem oraz z pracownikami
 • Znaczenie komunikacji wizualnej
 • Jak zbudować pozytywny wizerunek firmy?

Prelegenci:
 • Rafał Masiak, Dyrektor Marketingu, Hochland Polska
 • Przemysław Mitraszewski, Prezes Zarządu Lighthouse i Pełnomocnik Zarządu, LPP S.A.
 • Agnieszka Politańska, Członek Zarządu, Dyrektor Personalny, ASTOR
 • Anna Roszczenko, Dyrektor sprzedaży i marketingu, Danwood*
11:30 – 12:15 Let’s network! Przerwa kawowa

FACTORY 4.0

12:15 – 12:35 Use case
 • Wiesław Gorzelak, VP Manufacturing Operations, EMFP General Manager Polska, Dell Technologies
12:35 – 12:50 Use case
12:50 – 13:10 Use case
 • Jakub Jagielak, Dyrektor ds. rozwoju cyberbezpieczeństwa, Atende
13:10 – 13:25 Jak zbudować zespół odpowiedzialny za wdrożenie Factory 4.0? Case w MB Pneumatyka Case study
 • Małgorzata Bieniaszewska, Właścicielka, MB Pneumatyka
13:25 – 14:05 Factory 4.0 Debata
 • Automatyka przemysłowa i budynkowa
 • Najnowsze rozwiązania w zrobotyzowanych fabrykach
 • Wykorzystanie monitoringu ruchu do optymalizacji logistyki wewnętrznej
 • Czy doskonałość operacyjna jest możliwa w czasach niedoboru kadry pracowniczej?
 • Prognozy dalszego rozwoju
Moderator:
 • Wiesław Gorzelak, VP Manufacturing Operations, EMFP General Manager Polska, Dell Technologies
Zaproszeni Prelegenci:
 • Małgorzata Bieniaszewska, Właścicielka, MB Pneumatyka
 • Konrad Jakubiec, CEO, Digital Teammates
 • Konrad Marchlewski, CFO, Atlas
 • Grzegorz Putka, Członek Zarządu, Putka*

GREEN ECONOMY

14:05 – 14:25 Use case
14:25 – 15:00 Jak uwzględnić ekologię w modelu biznesowym? Debata
 • Najnowsze rozwiązania w zrobotyzowanych fabrykach
 • Green factory
 • Efektywność energetyczna i sytuacja na rynku cen energii
Prelegenci:
 • Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu, Boryszew
 • Jarosław Michalak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Michelin Polska*
 • Leszek Waliszewski, Prezes Zarządu, FA Krosno
 • Krystian Żurek, Dyrektor fabryki okien i kołnierzy, VELUX

* udział trakcie potwierdzania

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności debat do momentu finalnego ułożenia agendy wydarzeń

Aktualizacja na dzień 19.08 br.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne