Agenda IV Forum Nowoczesnej Produkcji

Dzień I, 8 listopada 2017 r.

Część wspólna EuroPOWER i Forum Nowoczesnej Produkcji

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 Uroczyste Otwarcie

9:10 – 9:45 Debata Inauguracyjna

 • Polska gospodarka – jacy jesteśmy, dokąd zmierzać powinniśmy – rewolucja przemysłowa 4.0
 • Polityka przemysłowa w Polsce – priorytety i uwarunkowania rozwoju, narzędzia, koordynacja, harmonogramy realizacyjne
 • Polska energetyka w procesie unowocześniania – inwentaryzacja stanu i ekstrapolacja trendów rozwojowych
 • Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości (rozwojowych) – kierunki wpływu i przewidywane implikacje
 • Bariery transferu technologii
  • Jak zwalczyć trudności wprowadzenia nowej technologii?
  • Bariery systemowe – przerost regulacji, nadmierna ilość aktów prawnych hamulcem dla rozwoju
 • Budowa energetyki nowej generacji siłą napędową innowacji i skoku technologicznego w gospodarce

11:45- 12:30 Przerwa kawowa

IV Forum Nowoczesnej Produkcji

12:30 – 14:15 JAK ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ? PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PRODUKCJI

 • Efektywność produkcji przy ciągle zmieniających się wyzwaniach rynku
 • Wirtualna Fabryka – koniec kosztownej optymalizacji procesów metodą prób i błędów
 • Systemy sterowania i monitoringu pracy linii montażowych podstawą optymalizacji kosztów produkcji
 • Nowoczesne narzędzia predykcyjnego utrzymania ruchu- poprawa efektywności funkcjonowania maszyn
 • Narzędzia Lean skutecznym sposobem optymalizacji produkcji

14:15 – 16:00 JAK UNOWOCZEŚNIĆ ZAKŁAD PRODUKCYJNY?

 • Modernizacja infrastruktury- Jak ze starego zakładu produkcyjnego zrobić prawdziwe Smart Factory ?
 • Energia i media techniczne w produkcji
  • Jak podnieść efektywność energetyczną ?
  • Systemy monitorowania zużycia energii i mediów technicznych narzędziem do optymalizacji produkcji
 • Jak pozyskać środki na transformacje w nowoczesne przedsiębiorstwo ?
 • Modernizacja parków maszynowych

16:00 – 17:00 Lunch

17:00 Zakończenie I dnia konferencji

Dzień II, 8 listopad 2017 r.

9:00 – 10:15 Blok roundtables

Tematy dyskusji przedstawimy wkrótce.
Zobacz szczegóły

10:30 – 12:15 PRODUKCJA W ERZE ROBOTYZACJI

 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w robotyce
 • Roboty przemysłowe w nietypowych zastosowaniach
 • Roboty współpracujące- dlaczego warto w nie inwestować ?
 • Parametryzacja układów robotycznych
 • Techniczne oraz biznesowe aspekty inwestycji w robotyzacje
  • Jak przekonać przedsiębiorców do inwestowania w roboty?
 • Wsparcie dla robotyzacji- urządzenia, systemy i aplikacje wspierające robotyzację.

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 14:30 CYFRYZACJA PRODUKCJI- PRZEMYSŁOWE IoT W PRAKTYCE

 • Informatyzacja procesów w przedsiębiorstwie wytwórczym
  • Jakie korzyści można osiągnąć dzięki wprowadzeniu przemysłowego IoT ?
 • Chmura obliczeniowa w przemyśle
 • Digital twins (cyfrowy bliźniak)
 • Efektywne przetwarzanie danych, wyciąganie informacji- Jak wykorzystać dane otrzymane z obszaru produkcyjnego?
 • Wsparcie kluczowych procesów biznesowych za pomocą systemów informatycznych
 • Jak praktycznie integrować IT/OT i realizować założenia koncepcji Industrial Internet of Things?

14:30 – 16:00 INNOWACJA W PRAKTYCE

 • Know-how w pigułce – Fire-chat z przedstawicielami firm, którzy zaimplementowali w swojej firmie innowacyjne rozwiązania

16:00 – 17:00 Lunch

17:00 Zakończenie II dnia konferencji

*) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

Aktualizacja na dzień 11.07 br.