Agenda

Agenda V Forum Nowoczesnej Produkcji

Dzień I – 4 kwietnia

CZĘŚĆ WSPÓLNA Z KONFERENCJĄ ENERGETYCZNĄ EUROPOWER

9:00 – 9:15 Uroczyste Otwarcie

9:15 – 9:45 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

9:45-11:30 PANEL INAUGURACYJNY

9:30-9:40 Wystąpienie wprowadzające: „Plan Inwestycyjny dla Europy” (tzw. Plan Junckera)

 • Christopher Kuhn, Dyrektor, Departament ds. zarządzania portfelem mandatów, European Investment Bank

9:40-9:50 Wystąpienie wprowadzające: „Priorytety Pakietu Zimowego: Polityka Energetyczna Unii Europejskiej” ( video-speech)

 • Megan Richards, Dyrektor, Polityka Energetyczna, DG Energy, Komisja Europejska

9:50-11:30 Debata polityków, biznesu oraz nauki: Priorytety Polityki Przemysłowej oraz Polityki Energetycznej w scenariuszach rozwoju UE i Polski

 • Nowe programy, nowe cele gospodarcze i nowe ramy regulacyjne UE w zakresie przemysłu i energetyki
 • Bezpieczeństwo energetyczne wg. „Pakietu Zimowego” i wg SOR
 • Konkurencyjne rynki energii elektrycznej i gazu – kluczowe kwestie dla ich rozwoju i funkcjonowania
 • Kształtowanie cen energii elektrycznej na rynku europejskim i na rynkach krajowych
 • Jak sprawnie, skutecznie i szybko poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki?
 • Aspekty ekologiczne – jak chronić i poprawiać klimat w procesie transformacji polskiej gospodarki ku nowoczesności ?
 • Unijne systemy wsparcia dla zaawansowanych technologii w przemyśle
 • Nowoczesna produkcja – rewolucja 4.0 a deficyt zasobów ludzkich

Moderator

 • Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii

Prelegenci:

 • Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
 • Christopher Kuhn, Dyrektor, Departament ds. zarządzania portfelem mandatów, European Investment Bank
 • Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG
 • Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii w latach 2016-2018, Doradca Ministra Energii
 • Dr Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2000-2001; Doradca Zarządu, PwC
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

11:30-12:15 Przerwa networkingowa

FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI

12:15-14:00 BLOK TEMATYCZNY I: Jak podążyć za rynkiem? Wyzwania branży produkcyjnej wobec dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów

12:15-12:30 Prezentacja wprowadzająca: Wyzwania produkcji w obliczu obecnych trendów i zmieniających się potrzeb klientów

 • kluczowe trendy rynkowe z perspektywy produkcji
 • innowacje produktowe jako sposób na zaadresowanie zmieniających się potrzeb klientów
 • rola produkcji w skutecznym wdrażaniu innowacji na rynku
 • Artur Staniec, Managing Director, Simon-Kucher & Partners

12:30-12:45 Prezentacja: Trendy i zjawiska społeczno-gospodarcze, kształtujące nowe modelu biznesowe i sposoby produkcji.

 • Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.

12:45-13:00 Prezentacja: Rewolucja w zarządzaniu produkcją – systemy klasy ADS

 • Grzegorz Skowronek, Dyrektor Handlowy, IPOsystem

13:00-14:00 Debata

 • Jak wprowadzać innowacje produktowe na rynek, by odpowiadały na potrzeby klientów i były zyskowne?
 • Customizacja produkcji a jej wpływ na efektywność
 • Jak przekładać prognozy na plany a plany na proces produkcyjny?
 • Rozwój przedsiębiorstwa w dobie Przemysłu 4.0 — jak wyznaczyć racjonalny kierunek rozwoju firm w oparciu przy dużej zmienności rynku
 • Przenoszenie dobrze już znanych narzędzi lean w proces cyfryzacji. Czy nie kłóci się to z ideą lean?
 • Jak dorównać produkcyjnym liderom? Holistyczne podejście do procesów produkcyjnych przy wdrażaniu założeń 4 rewolucji przemysłowej
 • Nowe modele biznesowe

Moderator:

 • Przemysław Ozga, Redaktor Naczelny, Production Manager

Prelegenci:

 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Krzysztof Fiegler, Członek Zarządu, IPOsystem*
 • Piotr Kańtoch, Wiceprezes Zarządu, Grupa Powen-Wafapomp SA*
 • Henryk Orfinger, Prezes Zarządu, Dr Irena Eris
 • Artur Staniec, Managing Director, Simon-Kucher & Partners
 • Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P

14:00-15:00 BLOK TEMATYCZNY II: Dane a produkcja

 • From data to decision — tworzenie łańcucha wartości na produkcji w oparciu o dane procesowe.
 • Wielkie zbiory danych — jak zbierać, agregować i zabezpieczać zebrane dane?
 • Jak wykorzystać potencjał zgromadzonych danych?
 • Big data w obszarze optymalizacji procesów. Jak zwiększyć produktywność i osiągnąć dodatkowe korzyści wykorzystując zbiory danych?
 • Jakich danych potrzebujemy do sterowania procesami w przedsiębiorstwie?
 • Wykorzystania sieci neuronowych w pozyskiwaniu i analizie danych w chmurze
 • Czy mamy dane bezużyteczne na produkcji?

Moderator:

 • Michał Kaczurba, Digital Innovator, Cogitago

Prelegenci:

 • Radosław Buszan, Sales Director MidMarket, Dell EMC w Polsce
 • Paweł Stefański, Prezes Zarządu, BALLUFF
 • Witold Sugalski, Dyrektor, PwC
 • Sławomir Wachowski, Dyrektor Zakładu Automatyki, SECO/WARWICK
 • Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu, ASTOR

15:00 Lunch

19:00 Wielka Gala Liderów Świata Energii i Produkcji

Dzień II – 5 kwietnia

9:00-11:00 BLOK ROUND TABLES

9:00-9:45 Runda I

9:45-10:00 Wymiana uczestników przy stołach

10:00-10:45 Runda II

Tematy dyskusji:

 • Stół I Kooperacja i kolaboracja- aktualne trendy w robotyzacji
  • Łukasz Wojtczak, Pełnomocnik dyrektora ds. aplikacji przemysłowych, PIAP
 • Stół II Jak zwiększyć wydajność pracowników czyli o zdrowych i konfortowych miejscach pracy
  • Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.
 • Stół III Nowoczesne metody planowania i zarządzania produkcją na halach produkcyjnych
  • Krzysztof Fiegler, Członek Zarządu, IPOsystem
 • Stół IV Efektywne, czyli jakie? Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie źródłem przewagi konkurencyjnej
  • Marek Duda, Członek Zarządu, CEZ ESCO Polska
  • Łukasz Grzywacz, Business Development Manager CEZ ESCO Polska
  • Rafał Woźniak, Business Development Manager CEZ ESCO Polska
 • Stół V Wyzwania w projektowaniu i wprowadzaniu nowych produktów- o czym pamiętać i czego unikać?
  • Mateusz Matłoka, Dyrektor, Simon Kucher & Partners
  • Michał Zimiński, Menedżer, Simon Kucher& Partners

11:00-12:30 BLOK TEMATYCZNY III Security first— zadbaj o bezpieczeństwo swojego zakładu

 • Układy bezpieczeństwa dla systemów automatyki — integracja technologii bezpieczeństwa i automatyki
 • Czujniki w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych — must have niezawodnych systemów automatyki
 • Autonomous maintanance 4.0 — czy dane pozyskane z urządzeń powolą na wyeliminowanie awarii ?
 • Chmury danych, na ile obecne rozwiązania IT potrafią zagwarantować ich bezpieczeństwo?
 • Ochrona zasobów — jak zabezpieczać się przed cyberatakami i zapewnić ciągłość produkcji?
 • Monitorowanie on-line zagrożeń oraz anomalii operacyjnych w sieciach przemysłowych
 • Polityka bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym

Moderator:

 • Patryk Gęborys, Starszy Menedżer, PwC

Prelegenci:

 • Marek Duda, Członek Zarządu, CEZ ESCO Polska
 • Wojciech Klimek, Członek Zarządu ds. Produkcji, FAKRO
 • Mirosław Kulka, Manager, Systems Engineer, Dell EMC w Polsce
 • Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu, ASTOR

12:30-13:00 Przerwa networkingowa

13:00-14:15 BLOK TEMATYCZNY IV: Health & safety environment
13:00-13:10 Prezentacja: Tworzenie zdrowych I komfortowych miejsc pracy

 • Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P

13:10-14:15 Debata

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładzie produkcyjny
 • Polityka i cele przedsiębiorstwa w zakresie BHP
 • Well Building Standard – system wspierający zdrowie, produktywność i samopoczucie pracowników
 • Building Management Systems- Optymalizacja zużycia energii i mediów przy zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.
 • Jakość powietrza w miejscu pracy – jak zwiększyć wydajność pracowników.
 • „Zdrowe” przedsiębiorstwa – działania prozdrowotne elementem strategii biznesowych.

Moderator:

 • Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru, SEKA S.A.

Prelegenci:

 • Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.
 • Łukasz Grzywacz, Business Development Manager CEZ ESCO Polska
 • Jacek Siwiński, Prezes Zarządu, VELUX Polska

14:15-15:30 BLOK TEMATYCZNY V: Kadra 4.0- pracownik poszukiwany!

 • Nowe stanowiska pracy powstałe w wyniku cyfryzacji i robotyzacji produkcji
 • Jakich umiejętności oczekują pracodawcy?
 • wpływ rewolucji 4.0 na sposób zarządzania, lider 4.0 vs. lider tradycyjny
 • systemy motywacyjne, systemy premiowania i wynagradzania w dobie rewolucji 4.0
 • Kompetencje Przemysłu 4.0 — reforma kształcenia zawodowego
 • Prawne otoczenie rewolucji na rynku pracy
 • Jak zaangażować pracowników w codzienne procesy usprawniania działania zakładu ?

Moderator:

 • Krzysztof Kazoń, Business Development Manager, Inzynierowie.com

Prelegenci:

 • Adam Ambrozik, Corporate Affairs Manager, VELUX Polska
 • Agnieszka Politańska, Członek Zarządu i Dyrektor Personalny, ASTOR
 • Przemysław Ciszek, Komplementariusz, C&C Kancelaria prawna Ciszek spółka komandytowa
 • Paulina Woźniak, CEO, IT company

15:30 Lunch

*) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

Aktualizacja na dzień 4.03 br.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniem?

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o projekcie Forum Nowoczesnej Produkcji. Bądź na bieżąco i śledź opinie polskich i zagranicznych ekspertów, zostań pionierem wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w swojej firmie.