Agenda | 8. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

Program 8. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

Część wspólna Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech oraz AI & Big Data Congress

9:30 – 10:00 Oficjalne otwarcie kongresów. Wystąpienie Przewodniczących Rad Programowych Wystąpienie przewodniczących Rady Programowej AI & Big Data Congress oraz Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech.
10:00 – 10:15 Wystąpienie Gościa Honorowego
10:15 – 10:30 Keynote speech
10:30 – 10:45 Keynote speech
10:45 – 11:25 Nowoczesne przedsiębiorstwo – redefinicja z perspektywy ciągłych zmian Debata
 • Czy dzisiaj nowoczesne przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo oparte o technologie? Jakie są inne ważne elementy?
 • Jak uchronić przedsiębiorstwo przed wpływem nagłych zmian geopolitycznych?
 • Skutki uboczne wdrażania nowych technologii – automatyzacja zakładów w małych ośrodkach miejskich i wiejskich
 • Jak powinny zmieniać się formy i modele zarządzania?
 • Wielowymiarowy aspekt budowania zaufania do przedsiębiorstwa – B2B, B2C, rynek pracy
 • W jaki sposób komunikować zmianę wśród pracowników?
 • Zmiany w poszukiwanych kompetencjach pracowniczych z perspektywy ostatnich lat i najbliższej przyszłości
11:25 – 12:00 5G – praktyczne wykorzystanie w kontekście przyszłej transformacji organizacji Debata
 • Innowacyjne podejście do danych w oparciu o nowe rozwiązania
 • Jak idea przemysłu 4.0 i zarządzanie big data będą wpływały w kolejnych latach na rozwój biznesu?
 • Wykorzystanie sieci mobilnej w produkcji
 • Mobilne monitorowanie fabryki
 • Nowe możliwości RPA
 • Jak zwiększyć funkcjonalność Przemysłowego IoT dzięki właściwemu użyciu Big Data?
12:00 – 13:00 Let’s network! Przerwa kawowa

SESJA ROUND TABLES

13:00 - 15:00 Formuła Round Tables W odróżnieniu od klasycznej organizacji umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy. To idea, która wprowadza dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami. Blok podzielony jest na dwie 55-minutowe rundy. Uczestnicy wybierają w każdej rundzie jeden ze stołów tematycznych. Po upływie czasu następuje wymiana uczestników.

13:00 – 13:55 Pierwsza runda dyskusji
13:55 – 14:05 Zmiana uczestników przy stołach
14:05 – 15:00 Druga runda dyskusji

KLUCZOWE MEGATRENDY

9:30 – 9:45 Tytuł Case
9:45 – 10:00 Tytuł Case
10:00 – 10:15 Tytuł Case
10:15 – 10:30 Tytuł Case
10:30 – 10:45 Tytuł Case
10:45 – 10:55 Tytuł Case

JAK NA PRZESTRZENI LAT ZMIENIŁA SIĘ STRATEGIA MARKETINGOWA FIRM?

10:55 – 11:10 Jak budować strategie marki? Raport
11:10 – 11:30 Debata 2+1
 • Budowanie zaufania
 • Znaczenie komunikacji wizualnej
 • Jaka jest rola komunikacji na zewnątrz organizacji?
11:30 – 12:15 Let’s network! Przerwa kawowa

FACTORY 4.0

12:15 – 12:30 Speech
12:30 – 12:45 Speech
12:45 – 13:20 Factory 4.0 Debata
 • Automatyka przemysłowa i budynkowa
 • Najnowsze rozwiązania w zrobotyzowanych fabrykach
 • Wykorzystanie monitoringu ruchu do optymalizacji logistyki wewnętrznej
 • Czy doskonałość operacyjna jest możliwa w czasach niedoboru kadry pracowniczej?
 • Prognozy dalszego rozwoju
13:20 – 13:45 Bezpieczeństwo informatyczne w przemyśle Debata
 • Ochrona sieci przemysłowej jako istotny element strategii cyberbezpieczeństwa w przemyśle
 • Luki w zabezpieczeniach i ich konsekwencje
 • Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO MOC NAPĘDOWA INNOWACJI

13:45 – 14:05 Use case
14:05 – 14:25 Speech
14:25 – 15:00 Jak uwzględnić ekologię w modelu biznesowym? Debata
 • Najnowsze rozwiązania w zrobotyzowanych fabrykach
 • Green factory
 • Efektywność energetyczna i sytuacja na rynku cen energii

* udział trakcie potwierdzania

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności debat do momentu finalnego ułożenia agendy wydarzeń

Aktualizacja na dzień 17.06 br.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej