Agenda

Agenda VI Forum Nowoczesnej Produkcji

Dzień I – 24 października 2018 r.

9:00- 9:30 Rozpoczęcie Konferencji Wystąpienie przewodniczących Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz Forum Nowoczesnej Produkcji
9:30- 11:30 Debata MM Conferences i Rzeczpospolitej Polska energetyka u progu gospodarki 4.0 - na jakie źródła wytwarzania powinniśmy postawić? Zagadnienia:
  • dotychczasowy model gospodarczy powoli się wyczerpuje, wielkie zakłady zastępują małe i drobne firmy, coraz częściej oparte na wiedzy, jak dostosować do tego jednostki wytwórcze mając na uwadze rosnące ceny uprawnień do emisji CO2,
  • mechanizm rynku mocy pozwoli na sprawny model finansowy dla nowych inwestycji - na jakie źródła powinniśmy postawić?
  • energetyka jądrowa - czy Polska potrzebuje atomu i czy stać nas na ten rodzaj energetyki ?
  • perspektywy rozwoju OZE: wiatr na lądzie czy morzu? fotowoltaika prosumencka czy wielkoobszarowa? szanse na biogazownie i elektrownie na biomasę ? Czy energetyka gazowa będzie stabilizatorem OZE?
11:00- 11:45 Przerwa networkingowa
11:45- 12:40 Debata: Braki kadrowe wśród specjalistów motorem napędowym transformacji
12:40- 13:00 Prezentacja: Kapitał ludzki jako jedno z głównych wyzwań sektora produkcji. Trendy na rynku pracy. W jaki sposób poradzić sobie z brakiem i rotacją pracowników, jak utrzymać tych kluczowych dla organizacji?
13:00- 13:20 Case study na przykładzie wybranych organizacji – temat w trakcie ustalania
13:20- 13:35 Przerwa techniczna
13:35- 15:15 „W koło o produkcji” – debaty stolikowe cz. I
13:35- 14:20 Runda I
14:20- 14:30 Przerwa- uczestnicy zmieniają miejsca przy stołach
14:30- 15:15 Runda II

Dzień II – 25 października 2018 r.

9:00-9:20 Prezentacja wprowadzająca: Transformacja z punktu widzenia menadżerów. W jakim kierunku zmierzamy? Jakie cele obrać w strategii mając w perspektywie długofalowe działania transformujące? Jak wyznaczyć osiągalne dla organizacji cele dające mierzalne efekty?
9:20-10:40 Sesja use case’ów: Jak wprowadzić zmiany? Zapoznaj się z Case Studies firm produkcyjnych, które przeprowadzają transformacje. Jakie technologie zostały w nich zastosowane? Jakie korzyści biznesowe udało się osiągnąć? Czy takie rozwiązanie udałoby się zastosować w Twojej organizacji i uzyskać podobne korzyści?
10:40-11:00 Prezentacja: Industry 4.0 tylko dla największych? Jak ze zmianami radzą sobie mniejsze przedsiębiorstwa. Kluczowe problemy firm sektora MŚP
11:00-11:30 Debata: Zmierzyć się z transformacją. Wdrożenie Industry 4.0 przynosi wiele korzyści, jednak wiąże się z szeregiem wyzwań na poziomie technologicznym i organizacyjnym. Debata przedstawia najczęstsze problemy z jakimi stykają się zakłady produkcyjne a także sposoby ich eliminacji.
11:30- 12:00 Przerwa networkingowa
12:00-12:20 Automatyzacja, robotyzacja, digitalizacja- trendy i perspektywy. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi transformacji cyfrowej
12:20-12:40 Modelowanie, monitorowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych za pomocą modułu sztucznej inteligencji.
12:40-13:00 Wdrażanie nowych technologii we współpracy ze start up’ami.
13:00-13:30 Debata: Tradycyjna fabryka vs. Fabryka 4.0 W jakie technologie inwestować by były opłacalne i przyniosły realne korzyści. Jakie szanse i jakie zagrożenia niesie za sobą inwestycja w nowe technologie. Jak tradycyjne zakłady produkcyjne przedstawiają się na tle nowoczesnych fabryk. Czy tradycyjna produkcja możemy być równie dochodowa co zakłady „napakowane” technologią ? Różnice w podejściu do drobnych usprawnień w firmie 4.0 vs w firmie tradycyjnej - waga drobnych usprawnień vs waga innowacji
13:30- 13:45 Przerwa techniczna
13:45- 15:30 „W koło o produkcji” – debaty stolikowe cz. II
13:45- 14:30 Runda I
14:30-14:40 Przerwa- uczestnicy zmieniają miejsca przy stołach
14:40- 15:25 Runda II

*) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

Aktualizacja na dzień 11.07 br.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniem?

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o projekcie Forum Nowoczesnej Produkcji. Bądź na bieżąco i śledź opinie polskich i zagranicznych ekspertów, zostań pionierem wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w swojej firmie.