Agenda V Forum Nowoczesnej Produkcji

Dzień I – 4 kwietnia

CZĘŚĆ WSPÓLNA Z KONFERENCJĄ ENERGETYCZNĄ EUROPOWER

9:00 – 9:15 Uroczyste Otwarcie

9:15 – 9:45 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii*

9:45-11:30 PANEL INAUGURACYJNY

 Wystąpienie wprowadzające: „Plan Inwestycyjny dla Europy” (tzw. Plan Junckera)

 • Witold Słowik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i rozwoju*

10:00-10:15 Wystąpienie wprowadzające: „Priorytety Pakietu Zimowego: bezpieczeństwo, rynek wewnętrzny energii, poprawa efektywności energetycznej.”

 • Megan Richards, Dyrektor, Polityka Energetyczna, DG Energy, Komisja Europejska

Debata polityków, biznesu oraz nauki: Priorytety Polityki Przemysłowej oraz Polityki Energetycznej w scenariuszach rozwoju UE i polski

 • Nowe programy, nowe cele gospodarcze i nowe ramy regulacyjne UE w zakresie przemysłu i energetyki
 • Bezpieczeństwo energetyczne wg. „Pakietu Zimowego” i wg SOR
 • Konkurencyjne rynki energii elektrycznej i gazu – kluczowe kwestie dla ich rozwoju i funkcjonowania
 • Kształtowanie cen energii elektrycznej na rynku europejskim i na rynkach krajowych
 • Jak sprawnie, skutecznie i szybko poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki?
 • Aspekty ekologiczne – jak chronić i poprawiać klimat w procesie transformacji polskiej gospodarki ku nowoczesności ?
 • Unijne systemy wsparcia dla zaawansowanych technologii w przemyśle
 • Nowoczesna produkcja – rewolucja 4.0 a deficyt zasobów ludzkich

Moderator

 • Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii

Sugestie prelegentów:

 • Andrzej J. Piotrowski, podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Wojciech Zubowski, Przewodniczący sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa
 • Dominika Bettman, Prezes ds. finansów, Siemens
 • Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu, KGHM
 • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, PSE
 • Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, Enea
 • Solange Olszewska, Prezes Zarządu, Solaris Bus & Coach SA
 • Piotr Woźniak, Prezes Zarządu, PGNiG

11:30-12:15 Przerwa networkingowa

FORUM NOWOCZESNEJ PRODUKCJI

12:15-13:45 BLOK TEMATYCZNY I: Jak podążyć za rynkiem? Wyzwania branży produkcyjnej wobec dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów

12:15-12:30 Prezentacja wprowadzająca: Wyzwania produkcji w obliczu obecnych trendów i zmieniających się potrzeb klientów

 • kluczowe trendy rynkowe z perspektywy produkcji
 • innowacje produktowe jako sposób na zaadresowanie zmieniających się potrzeb klientów
 • rola produkcji w skutecznym wdrażaniu innowacji na rynku
 • Artur Staniec, Senior Partner, Simon-Kucher & Partners

12:30-12:45 Case study

 • Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.

12:45-13:45 Debata

 • Jak wprowadzać innowacje produktowe na rynek, by odpowiadały na potrzeby klientów i były zyskowne?
 • Customizacja produkcji a jej wpływ na efektywność
 • Jak przekładać prognozy na plany a plany na proces produkcyjny?
 • Rozwój przedsiębiorstwa w dobie Przemysłu 4.0 — jak wyznaczyć racjonalny kierunek rozwoju firm w oparciu przy dużej zmienności rynku
 • Przenoszenie dobrze już znanych narzędzi lean w proces cyfryzacji. Czy nie kłóci się to z ideą lean?
 • Jak dorównać produkcyjnym liderom? Holistyczne podejście do procesów produkcyjnych przy wdrażaniu założeń 4 rewolucji przemysłowej
 • Nowe modele biznesowe

Moderator:

 • Przemysław Ozga, Redaktor Naczelny, Production Manager

Zaproszeni Prelegenci:

 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P
 • Krzysztof Fiegler, Członek Zarządu, IPOsystem*
 • Artur Staniec, Senior Director, Simon-Kucher & Partners
 • Henryk Orfinger, Prezes Zarządu, Dr Irena Eris
 • Piotr Kańtoch, Wiceprezes Zarządu, Grupa Powen-Wafapomp SA*

13:45-15:00 BLOK TEMATYCZNY II: Dane a produkcja

 • From data to decision — tworzenie łańcucha wartości na produkcji w oparciu o dane procesowe.
 • Wielkie zbiory danych — jak zbierać, agregować i zabezpieczać zebrane dane?
 • Jak wykorzystać potencjał zgromadzonych danych?
 • Big data w obszarze optymalizacji procesów. Jak zwiększyć produktywność i osiągnąć dodatkowe korzyści wykorzystując zbiory danych?
 • Jakich danych potrzebujemy do sterowania procesami w przedsiębiorstwie?
 • Wykorzystania sieci neuronowych w pozyskiwaniu i analizie danych w chmurze
 • Czy mamy dane bezużyteczne na produkcji?

Moderator:

 • Michał Kaczurba, Digital Innovator, Cogitago*

Zaproszeni Prelegenci:

 • Piotr Kaczor, Technical Department Manager, Pratt & Whitney Tubes*
 • Paweł Stefański, Prezes Zarządu, BALLUFF
 • Tomasz Haiduk, Członek Zarządu , Siemens*
 • Zbigniew Suchorończak, Wiceprezes Zarządu, Komatsu Mining*

15:00 Lunch

19:00 Wielka Gala Liderów Świata Energii i Produkcji

Dzień II – 5 kwietnia

9:00-11:00 BLOK ROUND TABLES

9:00-9:45 Runda I

9:45-10:00 Wymiana uczestników przy stołach

10:00-10:45 Runda II
Tematy dyskusji:

 • Stół I Kooperacja i kolaboracja- aktualne trendy w robotyzacji
  • Łukasz Wojtczak, Pełnomocnik dyrektora ds. aplikacji przemysłowych, PIAP
 • Stół II Temat w trakcie ustalania
  • Przedstawiciel, PwC
 • Stół III Temat w trakcie ustalania
  • Przedstawiciel, Siemens*
 • Stół IV Temat w trakcie ustalania
  • Przedstawiciel, IPOsystem*
 • Stół V Temat w trakcie ustalania
  • Przedstawiciel, BALLUFF*
 • Stół VI Temat w trakcie ustalania
  • Przedstawiciel, Gino Rossi SA*

10:00-10:15 Wystąpienie wprowadzające: „Priorytety Pakietu Zimowego: bezpieczeństwo, rynek wewnętrzny energii, poprawa efektywności energetycznej.”

11:00-12:30 BLOK TEMATYCZNY III Security first— zadbaj o bezpieczeństwo swojego zakładu

 • Układy bezpieczeństwa dla systemów automatyki — integracja technologii bezpieczeństwa i automatyki
 • Czujniki w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych — must have niezawodnych systemów automatyki
 • Autonomous maintanance 4.0 — czy dane pozyskane z urządzeń powolą na wyeliminowanie awarii ?
 • Chmury danych, na ile obecne rozwiązania IT potrafią zagwarantować ich bezpieczeństwo?
 • Ochrona zasobów — jak zabezpieczać się przed cyberatakami i zapewnić ciągłość produkcji?
 • Monitorowanie on-line zagrożeń oraz anomalii operacyjnych w sieciach przemysłowych
 • Polityka bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym

Zaproszeni Prelegenci:

 • Wojciech Klimek, Członek Zarządu ds. Produkcji, FAKRO
 • Dariusz Piotrowski, Dyrektor Generalny, Dell EMC w Polsce*
 • Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu, ASTOR
 • Jacek Szczepański, Prezes Zarządu, Atende

12:30-13:00 Przerwa networkingowa

13:00-14:15 BLOK TEMATYCZNY IV: Health & safety environment

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładzie produkcyjny
 • Polityka i cele przedsiębiorstwa w zakresie BHP
 • Smart Building — technologia, która odmienia środowisko i komfort pracy
 • Rozwiązania pozwalające wyeliminować zagrożenia na stanowisku pracy
 • Analiza ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych
 • Praktyczne aspekty sporządzania raportu początkowego

Zaproszeni Prelegenci:

 • Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.*
 • Wiesław Podraza, Prezes Zarządu, Sanplast
 • Andrzej Ziółkowski, Prezes , Urząd Dozoru Technicznego

14:15-15:30 BLOK TEMATYCZNY V: Kadra 4.0- pracownik poszukiwany!

 • Nowe stanowiska pracy powstałe w wyniku cyfryzacji i robotyzacji produkcji
 • Jakich umiejętności oczekują pracodawcy?
 • wpływ rewolucji 4.0 na sposób zarządzania, lider 4.0 vs. lider tradycyjny
 • systemy motywacyjne, systemy premiowania i wynagradzania w dobie rewolucji 4.0
 • Kompetencje Przemysłu 4.0 — reforma kształcenia zawodowego
 • Prawne otoczenie rewolucji na rynku pracy
 • Jak zaangażować pracowników w codzienne procesy usprawniania działania zakładu ?

Zaproszeni Prelegenci:

 • Joanna Makowiecka-Gaca, CEO, Karmar SA*
 • Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu, BOSCH
 • Agnieszka Politańska, Członek Zarządu i Dyrektor Personalny, ASTOR
 • Adam Wielebski, Member of the Board, eRecruitment Solutions

15:30 Lunch

*) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w agendzie.

Aktualizacja na dzień 7.03 br.