9. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

9. Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

1-2 lipca 2020 r.,

100%
ONLINE

Czym jest Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech?


Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech to wydarzenie, które stwarza unikalną przestrzeń dyskusyjną w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki, wymiany know-how, oraz popularyzację innowacyjnego podejścia do rozwoju przedsiębiorstw.

Udział w wydarzeniu to czas na poznanie czynników decydujących o sukcesie biznesowym przedsiębiorstw.

Nad zakresem merytorycznym Forum czuwa Rada Programowa, działająca pod przewodnictwem Dariusza Piotrowskiego, VP, Dyrektora Generalnego, Dell Technologies Polska oraz Wojciecha Klimka, Członka Zarządu ds. Produkcji, FAKRO. W Radzie zasiadają przedstawiciele zarządów największych firm produkcyjnych, reprezentanci administracji centralnej oraz eksperci w zakresie produkcji i nowych technologii.

Rada Programowa


Dariusz Piotrowski
Przewodniczący Rady Programowej, VP Dyrektor Generalny Dell Technologies Polska
Wojciech Klimek
Wiceprzewodniczący Rady Programowej, Członek Zarządu ds. Produkcji, FAKRO
Maciej Adamkiewicz
Prezes Zarządu, Grupa Adamed
Andrzej Borczyk
Dyrektor HR / Członek Zarządu, Grupa Żywiec
Katarzyna Gierczak-Grupińska
Prezes, Fundacja Firmy Rodzinne
Piotr Ciski
Prezes Zarządu, Sage Polska
Zbigniew Grycan
Prezes Zarządu, GRYCAN
Henryk Orfinger
Wiceprezes Zarządu, Dr Irena Eris

Grupa docelowa


 • Automatyka i Elektronika
 • FMCG
 • Branża stolarska
 • Budownictwo
 • Transport i logistyka
 • Motoryzacja
 • Górnictwo i sektor wydobywczy
 • IT
 • Administracja rządowa
 • Producenci opakowań
 • Energetyka
 • Farmacja
 • Chemia
 • Przemysł tekstylny

Relacja z 8. edycji Forum Nowoczesnej Produkcji


Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?


„Bardzo ciekawi goście, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Dla mnie, młodego przedsiębiorcy, jest to okazja do poznania najnowszych trendów i posłuchania konkretnych przykładów z różnych dziedzin przemysłu. Jak najbardziej uważam, że to doświadczenie będzie owocować w mojej dalszej pracy.”

Olga Borowska, Dyrektor Generalny, INSPECTIOS

2015-09-25T07:51:29+01:00

Olga Borowska, Dyrektor Generalny, INSPECTIOS

„Bardzo ciekawi goście, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Dla mnie, młodego przedsiębiorcy, jest to okazja do poznania najnowszych trendów i posłuchania konkretnych przykładów z różnych dziedzin przemysłu. Jak najbardziej uważam, że to doświadczenie będzie owocować w mojej dalszej pracy.”
„Forum Nowoczesnej Produkcji daje możliwość nawiązania kontaktów, networkingu – i to jest podstawowa wartość. Druga wartość z mojego punktu widzenia, to inspiracja czyli możliwość wyłapania z tematyki czegoś, co można wziąć do siebie i zacząć implementować w swojej firmie.”

Paweł Stefański, Prezes Zarządu, BALLUFF Polska

2017-06-13T08:08:14+01:00

Paweł Stefański, Prezes Zarządu, BALLUFF Polska

„Forum Nowoczesnej Produkcji daje możliwość nawiązania kontaktów, networkingu – i to jest podstawowa wartość. Druga wartość z mojego punktu widzenia, to inspiracja czyli możliwość wyłapania z tematyki czegoś, co można wziąć do siebie i zacząć implementować w swojej firmie.”
„Nowe wymagania konsumentów i rosnąca presja globalnej konkurencji sprawiają, że zakłady produkcyjne muszą przestawić się na nowoczesną i wydajną produkcję. Przewagę w biznesie można osiągać kreatywnym działaniem, przedsiębiorczością, wprowadzaniem zmian i innowacji, a przede wszystkim wiedzą jaką posiadają ludzie w każdej organizacji. Dostrzegają to organizatorzy Forum Nowoczesnej Produkcji, którzy popularyzują wiedzę na temat najlepszych rozwiązań i technologii wśród polskich przedsiębiorców.”

Jędrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, FANUC Polska Sp. z o.o. 

2016-02-01T08:27:04+01:00

Jędrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, FANUC Polska Sp. z o.o. 

„Nowe wymagania konsumentów i rosnąca presja globalnej konkurencji sprawiają, że zakłady produkcyjne muszą przestawić się na nowoczesną i wydajną produkcję. Przewagę w biznesie można osiągać kreatywnym działaniem, przedsiębiorczością, wprowadzaniem zmian i innowacji, a przede wszystkim wiedzą jaką posiadają ludzie w każdej organizacji. Dostrzegają to organizatorzy Forum Nowoczesnej Produkcji, którzy popularyzują wiedzę na temat najlepszych rozwiązań i technologii wśród polskich przedsiębiorców.”
„Forum Nowoczesnej Produkcji powstało jako wynik rozmów między trzema ważnymi stronami, które kształtują polski przemysł i wpływają na jego rozwój. Są to przede wszystkim praktycy biznesowi i prezesi firm produkcyjnych oraz przedsiębiorstwa, które dostarczają innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Są to także reprezentanci środowiska naukowego, którzy tworzą i implementują strategie produkcyjne na rynku polskim. Dzięki Forum Nowoczesnej Produkcji stworzyliśmy nie tylko płaszczyznę do rozmów i wymiany poglądów, a przede wszystkim rozpoczęliśmy debatę o tym, jak ma wyglądać nowoczesny przemysł w Polsce.”

Dariusz Piotrowski, VP Dyrektor Generalny Dell Technologies Polska

2016-02-03T15:21:00+01:00

Dariusz Piotrowski, VP Dyrektor Generalny Dell Technologies Polska

„Forum Nowoczesnej Produkcji powstało jako wynik rozmów między trzema ważnymi stronami, które kształtują polski przemysł i wpływają na jego rozwój. Są to przede wszystkim praktycy biznesowi i prezesi firm produkcyjnych oraz przedsiębiorstwa, które dostarczają innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Są to także reprezentanci środowiska naukowego, którzy tworzą i implementują strategie produkcyjne na rynku polskim. Dzięki Forum Nowoczesnej Produkcji stworzyliśmy nie tylko płaszczyznę do rozmów i wymiany poglądów, a przede wszystkim rozpoczęliśmy debatę o tym, jak ma wyglądać nowoczesny przemysł w Polsce.”
„CEMEX Polska, wraz ze się swoją ofertą innowacyjnych rozwiązań, chętnie wspiera inicjatywy – takie jak Forum Nowoczesnej Produkcji – które sprzyjają innowacyjności i zwiększają konkurencyjność polskiego przemysłu. CEMEX Polska aktywnie angażuje się, wspiera i zamierza kontynuować wsparcie przedsięwzięć, które pomagają budować lepszą przyszłość dla Polski.„

Marcelo Catalá, Prezes Zarządu, CEMEX Polska

2016-02-03T15:56:00+01:00

Marcelo Catalá, Prezes Zarządu, CEMEX Polska

„CEMEX Polska, wraz ze się swoją ofertą innowacyjnych rozwiązań, chętnie wspiera inicjatywy – takie jak Forum Nowoczesnej Produkcji – które sprzyjają innowacyjności i zwiększają konkurencyjność polskiego przemysłu. CEMEX Polska aktywnie angażuje się, wspiera i zamierza kontynuować wsparcie przedsięwzięć, które pomagają budować lepszą przyszłość dla Polski.„
„Ogromnie się cieszę, że takie wydarzenia organizowane są w Polsce. Zbliża się gigantyczna rewolucja sektora przemysłowego, a ta konferencja dająca możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami tego sektora, do tej rewolucji nas doskonale przygotowuje i sygnalizuje problemy oraz wyzwania, na które musimy być gotowi.”

Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu, Robert Bosch w latach 2006 - 2018

2016-07-12T16:05:10+01:00

Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu, Robert Bosch w latach 2006 - 2018

„Ogromnie się cieszę, że takie wydarzenia organizowane są w Polsce. Zbliża się gigantyczna rewolucja sektora przemysłowego, a ta konferencja dająca możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami tego sektora, do tej rewolucji nas doskonale przygotowuje i sygnalizuje problemy oraz wyzwania, na które musimy być gotowi.”
„Udział w tym wydarzeniu stwarza możliwość spotkania się w gronie kluczowych dla branży osób oraz rozmowy o przyszłości polskich przedsiębiorstw produkcyjnych czy o nowoczesnych technologiach. Takie fora dyskusyjne pozwalają zrozumieć istotę wszelkich innowacji i ich ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw a tym samym polskiej gospodarki.”

Mariusz Golec, Prezes Zarządu, Wielton S.A

2016-07-12T16:07:47+01:00

Mariusz Golec, Prezes Zarządu, Wielton S.A

„Udział w tym wydarzeniu stwarza możliwość spotkania się w gronie kluczowych dla branży osób oraz rozmowy o przyszłości polskich przedsiębiorstw produkcyjnych czy o nowoczesnych technologiach. Takie fora dyskusyjne pozwalają zrozumieć istotę wszelkich innowacji i ich ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw a tym samym polskiej gospodarki.”
„Ciesze się, że zostałem zaproszony na Forum Nowoczesnej Produkcji. Tematyka, która była tutaj poruszana w poszczególnych panelach jest niezwykle interesująca. Z mojego punktu widzenia cel konferencji został osiągnięty i będę polecać Forum Nowoczesnej Produkcji innym.”

Wojciech Znojek, Dyrektor Generalny, SABUR Systemy Automatyki

2016-07-12T16:09:08+01:00

Wojciech Znojek, Dyrektor Generalny, SABUR Systemy Automatyki

„Ciesze się, że zostałem zaproszony na Forum Nowoczesnej Produkcji. Tematyka, która była tutaj poruszana w poszczególnych panelach jest niezwykle interesująca. Z mojego punktu widzenia cel konferencji został osiągnięty i będę polecać Forum Nowoczesnej Produkcji innym.”

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wpisz: FNP

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej